Naši klienti

Poskytujeme účtovnícke služby širokému okruhu klientov


 • Architekti
 • veľkoformátové tlačiarne
 • catering spoločnosti
 • stavebné firmy
 • fotografi
 • učitelia
 • tréneri
 • realitné agentúry
 • hotely
 • EU importéri
 • taxikari
 • upratovačky
 • IT profesionáli
 • reštauracie a iné.


Klienti, ktorým sme pomohli

Marcopolo Decor
Coloursonic
Bhakta Builders
Cafe Bella Maria
Onyxs
Heat & Cool
Mondo executive
Redraw Internet
vip bar events
BD Cleaning Services
Mahonyt
Addstow
TRG Wind
Cheeky Butlers
Masters of Mayfair
Runderwear
Bold Spirits London
Depedra
Happy Home Staff
Hata Home Affairs Training Academy
Jozefs Cycles
Melex Renovations
MPD Building
OSEI Design Associates
Paul Bussell