Často kladené otázky našich klientov

Do kedy môžem podať daňové priznanie?

Vaše daňové priznanie by malo byt podané a daň z príjmu/poistenie zaplatené do 31 januára. To však neznamená, že by sa malo robiť všetko na poslednú chvíľu. Všetky doklady by mali byť odoslané k nám minimálne 8 týždnov pred uzávierkou. Tento čas zaručí,že všetko bude skompletizované na čas. Ak sa oneskoríte, daňové priznanie nemusí byť vyhotovené včas a to znamená nemalú pokutu od HMRC a extra poplatok za prípravu a podanie v januári. 

Kolko stojí osobné daňové priznanie?

Cena za prípravu a podanie daňového priznania je £ 150 - £ 300 + DPH podľa množstva informácií, ktore musíme spracovať. Ceny su iné pre osoby, ktorym vedieme aj učtovníctvo LTD spoločnosti. 

Poskytujete pomoc so sociálnymi dávkami?

Bohužial my neposkytujete tento typ služby. Poradenstvo či pomoc s vyplňovaním formulárov sociálnych dávok nespadajú do rámca našich služieb. Prosím obráťte sa na príslušné orgány pri hľadaní tejto pomoci.

Kolko stojí spracovanie učtovníctva pre LTD spoločnosti

Cena za spracovanie učtovníctva je £ 40 + DPH na hodinu.